El Congrés BIT és l’espai per conèixer tendències, innovacions i projectes empresarials entorn la bioeconomia.

Els reptes

Els reptes de l’Estratègia de la Bieconomia a Catalunya requeriran nous coneixements i sistemes que transformin el sector agroalimentari, forestal, pesquer i el conjunt del món rural per tal de donar resposta a aquestes necessitats.

El congrés BIT pretén enfortir el nostre ecosistema d’empreses, centres tecnològics i de recerca, emprenedors i start-ups i potenciar la capacitat transformadora i la millora d’aquests sectors.

Entra a la Comunitat BIT

Els bioproductes com a base per l’economia circular

Recuperació de nutrients, producció de biofertilitzants, fertilitzants fets a mida, bioestimulants i fertilitzants orgànics per agricultura ecològica, etc.

Residu Zero: valorització de bioresidus per produir productes de valor afegit.

Valorització de residus ligno-cel·lulòsics.

Obtenció d’energia en base a productes biològics

Producció de bioenergia a partir de biomassa, subproductes i residus agroalimentaris i ramaders i altres bioresidus (urbans, fangs, etc)

Serveis ecosistèmics generats per l’activitat del primer sector

Serveis ecosistèmics i solucions basades en la natura

Sistemes agroalimentaris sostenibles

 

Facilitar la transició del sector agroalimentari, forestal i marítim cap a la bioeconomia circular.

 

Acostar al sector tradicional noves activitats econòmiques.

 

Visibilitzar iniciatives de producció sostenible d’aliments, energia, fertilitzants,... i altres productes més eficients i respectuosos.

Et vas perdre la presentació del 1er Congrés BIT 2022 Edició Vic així com la presentació de l’Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya EBC2030?

Anteriorment el dia 24 de març es va dur a terme la Jornada de Presentació del Congrés BIT 2022 que va servir per presentar el Congrés. Dóna-li un cop d’ull.

Presentació del dia 1 d’octubre a Lleida.

Congrés sobre
Bioeconomia, Innovació i Tecnologia