El Congrés BIT és l’espai per conèixer tendències, innovacions i projectes empresarials entorn la bioeconomia.

Mercat del Ram de Vic

Els reptes

Els reptes de l’Estratègia de la Bieconomia a Catalunya requeriran nous coneixements i sistemes que transformin el sector agroalimentari, forestal, pesquer i el conjunt del món rural per tal de donar resposta a aquestes necessitats.

El congrés BIT pretén enfortir el nostre ecosistema d’empreses, centres tecnològics i de recerca, emprenedors i start-ups i potenciar la capacitat transformadora i la millora d’aquests sectors.

Visitar

Els bioproductes com a base per l’economia circular

Recuperació de nutrients, producció de biofertilitzants, fertilitzants fets a mida, bioestimulants i fertilitzants orgànics per agricultura ecològica, etc.

Residu Zero: valorització de bioresidus per produir productes de valor afegit.

Valorització de residus ligno-cel·lulòsics.

Obtenció d’energia en base a productes biològics

Producció de bioenergia a partir de biomassa, subproductes i residus agroalimentaris i ramaders i altres bioresidus (urbans, fangs, etc)

Serveis ecosistèmics generats per l’activitat del primer sector

Serveis ecosistèmics i solucions basades en la natura

Sistemes agroalimentaris sostenibles

 

Facilitar la transició del sector agroalimentari, forestal i marítim cap a la bioeconomia circular.

 

Acostar al sector tradicional noves activitats econòmiques.

 

Visibilitzar iniciatives de producció sostenible d’aliments, energia, fertilitzants,... i altres productes més eficients i respectuosos.

Et vas perdre la presentació del Congrés BIT 2022 així com la presentació de l’Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya EBC2030?

Anteriorment el dia 24 de març es va dur a terme la Jornada de Presentació del Congrés BIT 2022 que va servir per presentar el Congrés. Dóna-li un cop d’ull.

Presentació del dia 1 d’octubre a Lleida.

Congrés sobre
Bioeconomia, Innovació i Tecnologia

Ponents